TRADIČNÍ OSTATKY 2020

Srdečně Vás zveme na Tradiční OSTATKY 2020.

Ostatky neboli masopust, fašank či obecně karneval, pořádají Tasovičtí hasiči téměř od svého založení v roce 1945. Oslava masopustu v Tasovicích měla svůj vývoj a pokračuje až do dnešních dní.

Masopustem je obecně myšleno slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Začátek má pevné datum a to 6. ledna po svátku Tří králů a konec na Popeleční středu, ovšem to je závislé na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do začátku března.

Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. V původním smyslu jde o „opuštění masa“. Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.

Tasovičtí hasiči Vás zvou na společnou oslavu „Tradičních ostatků“.

Program Ostatků je následovný:

V sobotu začínáme večerní maškarní zábavou, pravidelně od 20 hodin v kulturním domě v sousední obci Hodonice. Uvítáme, když přijdete v masce (jako jednotlivci či skupiny). Odměnou za to pro Vás bude vstup zdarma nebo možná výhra pěkných cen za nejlepší masku. V sobotu je pro Vás tradičně také nachystána bohatá tombola, dobé jídlo, pití a živá hudba.

V neděli se scházíme v 9 hodin ráno v maskách před hasičskou zbrojnicí v Tasovicích. Spolu s muzikanty vyrážíme v průvodu celou vesnicí Tasovice a zveme všechny na pondělní večerní zábavu, takzvané „válení dyní“.

V pondělí se opět scházíme ve 20 hodin v KD Hodonice. Sál je opět připraven na taneční zábavu s živou hudbou. Během večera probíhá několik soutěží – šátečková, palicová, trenýrková, ponožková ad. Velkým lákadlem zpravidla bývá takzvané „válení dyní“, kdy po zvolání starosty hasičů z pódia slovy „NA DYNĚ!“ si všechny přítomné tancující páry lehnou v objetí na zem a „válejí dyně“. Všechny soutěže i samotné válení dyní má svá pravidla, která Vám přítomní hasiči rádi vysvětlí na místě. Večer končí pochováváním basy, kdy přítomní truchlící a plačící jdou sálem v průvodu a loučí se tak s obdobím hodování, protože poté nastává doba postní.

Hasiči Tasovice budou poctěni Vaší návštěvou!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *