Historie

Organizace byla založena jako Bratrský sbor dobrovolných hasičů ustavující schůzí dne 20. července 1945. Prvním velitelem byl Bohumil Kalaš, starostou se stal Jan Výlet, zástupci byli Arnošt Pelant a Jan Ondříšek.

Nejdůležitějšími úkoly nově založeného sboru bylo protipožární ochrana obce, organizování a stavění požárních hlídek po dobu žní, zásahy při požárech, získávání a výcvik mladých hasičů a organizace kulturních akcí.

V roce 1950 bylo zakoupeno hasičské auto, prvními řidiči byli velitel Vladimír Kalaš a Karel Mikulík.

Ve funkci starosty, se vystřídali Matěj Sečkař, František Mičan, Antonín Jančík, Karel Mikulík, Martin Vrba, Jan Duhajský, Milan Charvátek a Vladimír Provazník. V roce 2006 se novým starostou stal Miroslav Mikulík.

Veliteli Tasovických hasičů byli po Bohumilu Kalašovi Vladimír Kalaš, Jan Ondříšek, Václav Hůf, Martin Vrba, Jaroslav Kršák, Miroslav Mikulík. V roce 2006 se stal novým velitelem Jiří Vašina.

Mezi zakládající členy patřili:

  • Petr a Květoslav Pěnčíkovi
  • Josef Štěpánek
  • František Bystřický
  • Martin Vrba
  • Jan Forman
  • Josef Horák
  • Antonín Žižlavský
  • František Pantlík aj.

Sbor dobrovolných hasičů má v současné době asi 130 členů.

Prohlédněte si Historické fotografie SDH Tasovice.